MENU
Spring Company Header Foto

Foredrag

Inspirationsforedrag

Hvis en virksomhed eller afdeling ønsker at sætte fokus på et bestemt emne eller problemområde, kan Spring Company afholde skræddersyede inspirationsforedrag.

Ved at Spring Company italesætter emnet, skaber et fælles sprog om emnet, stiller spørgsmål og øser ud af erfaringer og værktøjer til hverdagen, bliver det lettere i virksomheden at håndtere den pågældende udfordring og motiverer til at få situationen ændret. Det øger bevidstheden og fokus hos den enkelte, som f.eks. derved har mulighed for at tage sig selv af autopiloten og træffe bevidste valg. Bevidste valg skaber, adfærd.

Fordrag kan bruges til at åbne op for mange ting. F.eks. kan man arbejde med værdier og fællesskabet. Skabe ny adfærd ved at arbejde med eksempler og "se" adfærd, det vi gerne vil have mere af.

Hvis du ønsker at høre mere, så bliver jeg inspireret af dialogen og hører gerne om jeres dagligdag, uanset om du vælger et foredrag fra Spring Company som en løsning til jeres udfordring. Tag kontakt til mig og lad os skabe en dialog.

Løft dit team endnu højere op

Teamcoaching skaber resultater hurtigere

I teamcoaching arbejder vi med et fælles mål, målstregen konkretisers,  forhindringer gøres specifikke, modstand konkretiseres, mønster brydes, fælles og individuel motivation bruges som løftestang til at skabe nødvendige forandringer. Fælles løsninger, muligheder, nye perspektiver inddrages og en handlingsplan, next action aftales. 

Gennem team coaching får du åbnet op for nye muligheder og teamet bliver i stand til at ændre nogle af vaner og adfærdsmønstre, så du kan realisere langsigtede mål og få taget hånd om daglige problemstillinger og udfordringer.

Ved coaching af teams lægges vægt på at give fælles forståelse, frigøre energi og personlige ressourcer. Ved at bruge teamets modstand og frustration skabes ny udvikling. Frustration, støj er et vigtig led i at skabe forandring i et team. Det skaber fællesskab, energi og nye resultater. 

Team coaching har stor værdi hvis forhindringen er noget der sker i teamet eller en fælles udfordring.  Og især hvis det der skal skabes, fælles målet er vigtigt eller kritisk. Eller forhindringen, frustrationen, blokeringen gør noget strategisk vigtigt vanskeligt. Hvor i din virksomhed er succes strategisk afgørende. Det kan også være samarbejdet, der ikke fungerer, men hvor det er dyrt at udskifte ressourcer.

Kontakt mig og få en dialog om dig, dit team eller virksomheds vigtige og kritiske opgaver, udfordringer og mål. 

Telefon (+45) 2360 4447

springcompany logo

Bolbro Villavej 28

2960 Rungsted Kyst

Telefon (+45) 2360 4447

Bliv kontaktet:

(udfyld formular og vi kontakter dig)