MENU
Spring Company Header Foto

Personanalyse forløb

Kickstart din personlige udvikling - Skab nye resultater

Invester få sessioner i dig selv, medarbejdere eller et vigtigt team.

Få timer kaster lys over dine egenskaber og hvordan du dagligt sætter dem i spil eller holder dig tilbage, Automatpiloten gør, at vi ofte vil gøre, det vi plejer. Vi udfordre den automatiske adfærd. Resultater skabes gennem handlinger, og adfærd ved at sætte egenskaber i spil på nye måder samt at udnytte vores ressurcer.

Personanalyse PTP fra People Test System og evt tilføjet logikanalyse PTL giver grundlaget til en spændende og udfordrende dialog og tilbagemelding på din adfærd, præferencer og arbejdsstil. I processen vil vi sammen afdække kendte eller ikke så kendte adfærdsmønster. Vi vil undersøge dine successtrategier og søge nye støttende kompensationsstrategier. Analyserne giver værdifuld faktuel indput fra testbesvarelserne og sikre,  at vi kommer rundt om din profil ud fra en helhedsbetragtning. Derfor kombinerer vi også gerne begge test. Det dog ikke en forudsætning.

En analyseforløb, som kan give super kvalificeret input også til lederen, så lederen kan støtte endnu bedre op om en medarbejder og blive medarbejderens bedst leder. Det giver resultater i hverdagen.

People Test Person (PTP)

en nuanceret og dybdegående personlighedsanalyse til at kortlægge stærke sider og udviklingsområder. Giver også input til hvilken støtte, der kan løfte personen og bidrage.

People Test Logik (PTL)

En intelligens- og færdighedstest til at kortlægge forskellige former for intelligenser og dermed evne til at håndtere forskellige typer af opgaver i hverdagen. 

Tove Vejlgaard Schørring, som tager dig igennem dette forløb er certificeret i PTP, PTL og har en bred palette af coachuddannelser. Derudover 9 års erfaring som coach samt 23 års erhvervserfaring, hvor hun har arbejdet med ledelse, virksomhedsledelse, salg, markedsføring. Hun er uddannet Cand. Merc.

PTP - People Test Person

En personanalyse der er veldokumenteret og som afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.

Et stærkt udgangspunkt for en udviklingsproces, status, evaluering, karriereudviklingssamtale, MUS etc.

Tilbagemelding giver indsigt i successtrategier og kompensationsstrategier, relevant støtte til at øge daglige resultater.

PTL - People Test Logik

En detaljeret input til profilen om personens logiske opfattelse og formåen indenfor 3 forskellige områder og input til personens læringstil og arbejdsstil og hvordan man arbejder i dagligdagen. Profilen bygger på 8 parametre og opsummeres i en generel intelligensscor. Og derved belyses personens generelle motorkraft, og hvordan kraften bruges samt tilgangsvinkler.

Testene har høj validitet og reliabilitet og er fra People Test System.

springcompany logo

Bolbro Villavej 28

2960 Rungsted Kyst

Telefon (+45) 2360 4447

Bliv kontaktet:

(udfyld formular og vi kontakter dig)