MENU
Spring Company Header Foto

Discus Communications

Niels Christian jensen
Adm. Direktør i discus communications

Gennem coaching med Tove Vejlgaard Schørring fra Spring Company har jeg øget min personlige performance og skærpet mit fokus som leder. Effekten er synlige positive resultater, der også slår igennem på Discus Communications’ bundlinie og understøtter virksomhedens vækststrategi.

Tove er en forretningsfokuseret sparringspartner, der har givet mig selvindsigt i mine personlige egenskaber, så jeg er mere opmærksom på de signaler, jeg sender. Hun har i høj grad været med til, at jeg har operationaliseret og forankret Discus’ visioner og vækstplaner i konkrete handlinger ved stædigt og vedblivende at spørge til, hvordan jeg som leder konkret ville agere for at sikre, at vores planer og visioner blev ført ud i livet.

Tove er energisk og holder dig på sporet. Hun får dig til at reflektere og derigennem udvikle dig som leder til gavn for virksomheden og dig selv. Det er straight business.

Et andet resultat er, at jeg har oplevet meget mere positive udviklingssamtaler med mine medarbejdere. De fortæller, at de forstår virksomhedens vision og strategi, at stemningen er i top, og at de opfatter Discus som en god arbejdsplads.

Løft dig eller dit team endnu højere op

Gennem coaching får du åbnet øjnene for nye muligheder og du bliver i stand til at ændre nogle af dine vaner og adfærdsmønstre, så du kan realisere langsigtede mål og få taget hånd om daglige problemstillinger og udfordringer.

Ved coaching af teams lægges vægt på at give fælles forståelse og frigøre energi og personlige ressourcer. Ved at teamets deltagere bliver trygge ved hinanden, bliver de bedre til at samarbejde og dele viden og møder internt mindre modstand og frustration.

Team coaching har stor værdi hvis en afdeling skal effektiviseres og fungere bedre, eller hvis et nyt team skal blive gode til at samarbejde om vigtige projekter, hvor succes er strategisk afgørende.

Når du som leder, medarbejder eller team udvikler dig/Jer, stiger den personlige performance, og det smitter direkte af på virksomhedens bundlinie. Individuel coaching og Team coaching giver derfor ikke kun personlige resultater, men kan yderligere løfte og forandre en afdeling og virksomhed.

Kontakt mig og få en dialog om dig, dit team eller virksomhed.

Telefon (+45) 2360 4447

springcompany logo

Bolbro Villavej 28

2960 Rungsted Kyst

Telefon (+45) 2360 4447

Bliv kontaktet:

(udfyld formular og vi kontakter dig)